Bên Cầu Biên Giới

Tôi luôn bị hấp dẫn bởi giai điệu đậm đà, thấm thía này; nhưng mãi ngại ngùng vì không muốn đánh theo thể điệu tango.  Nhiều khi nhớ đến nhạc phẩm này, tính thực hiện xong lại thôi.  Như thế đã nhiều lần.  Bỗng dưng một sáng tôi tự nghĩ:  "Đâu có ai bắt mình phải... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: