Cánh Thiệp Đầu Xuân

  Đáng nhẽ nhạc phẩm "Cánh Thiệp Đầu Xuân" này đã được anh Hoàng Cương chọn để trình bầy tuần này nhưng cho đến nay anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục giọng hát sau trận cúm vừa rồi.  Vì thế LV đành phải phụ trách lên diễn đàn để xem như là hoàn tất... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: