Chiều Hoang Vắng

Graphics Courtesy of Nguyen Thao Có lẽ nhiều người không kết nhạc phẩm Chiều Hoang Vắng của Lam Phương này cho lắm.  Riêng tôi thì không hiểu sao - có lẽ là ký ức ám ảnh của ngày xưa hay sao đó - nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn thấy chút gắn bó với giai điệu... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: