Chiều Một Mình Qua Phố (2016)

Bài này Lê Vũ đã thực hiện và cho lên khoảng năm 2013 (Chiều Một Mình Qua Phố 2013).  Không biết ngẫm nghĩ thế nào năm 2016 lại làm lại.  Giống như tự nhiên có một thúc dục nào đó trong vô tình.  Tiết tấu nửa blues nửa jazz cũng xem như thử thách cho người hát... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: