Chiều Mưa Biên Giới

Photo Courtesy of Vu Hoang Thu

Lính nghĩ gì? Có khi có người muốn biết như vậy: Họ có thể là  một ai được sống yên thân chưa hề biết thế nào là quân ngũ chợt nghĩ về lính; họ có thể là  dân thường trong một đất nước đang có chiến tranh muốn chia xẻ những khó khăn, hy sinh của đời lính; họ có thể là một nữ sinh trung học lòng còn trắng trong biết thương đời lính; một điều dưỡng viên giúp hàn gắn những thương tật của bệnh binh trở về từ trận tuyến; một linh mục tuyên úy đã nhiều lần ban phép bí tích mà lòng vẫn tự hỏi lính nghĩ gì vào giây phút cuối.  Lạ thay! Có khi chính lính cũng muốn biết mình đang nghĩ gì.  Phải là một nơi thật xa xôi như miền biên giới.  Hậu phương chỉ còn là bóng mờ trong tầm mắt.  Cô em ấp úng hôm nào ngỡ ngàng nhận sách lính tặng.  Gọi trời cho thêm một cơn mưa nữa đổ xuống.  Cả hai chạy ra.  Nụ hôn bất chợt.  Có vậy mới biết lính đang nghĩ gì .

 Hoàng Cương lưu bút