Chiều Trên Phá Tam Giang

Biết vậy nhưng cả hai không còn chọn lựa nào khác hơn là bất lực nhìn nhau trong khoảng cách. Hành tinh này không đủ bao la cho cuộc hành trình vô biên mang tên tình yêu, con ngựa chứng bất kham của đam mê giăng đầy.  Chưa hết cuồng say đó đây đã vây quanh... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: