Chiều

Châu Hạnh với nhạc phẩm Chiều. Xin trân trọng giới thiệu.