Chuyển Bến 2017

Photo Courtesy of Ho Dac Anh Thi

Cơn bão Harvey kéo qua Houston, cả một thành phố chìm trong nước, bao nhiêu đời sống bị đe dọa, đảo lộn.  May mắn sao nhờ ơn trên, LeVuMusic studio được che chở an lành.  Hiện tại thì đang có một gia đình bạn đến tạm trú vì nhà họ đã không còn ở được nữa.  Mặc dù có đủ lý do để chán chường nhưng LV thiết nghĩ dù sao đời sống vẫn sẽ phải tiếp tục.  Thế nên LV quyết định vẫn cho nhạc lên.  “Chuyển Bến” được làm lại và mix tuần trước khi bão đến.  Xin gửi đến bạn nghe.

Huy Thắng

Lê Vũ