Tiễn Em 2020

“Lên xe tiễn em đi chưa bao giờ buồn thế…”,  lời thơ đó đã trải qua bao thế hệ mà vẫn tạo nên rung động trong hồi tưởng.  Hoàng Cương đề nghị bài này.  Hoàng Cương hát với rung động của chính mình.  Mời lắng nghe.