“Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu”

  Lối đi ấy biết đón chào buổi sáng và tiễn đưa  khi chiều xuống. Nhưng không nằm yên nhìn tình nhân đi qua mà biết thổn thức theo buồn vui của họ từ độ yêu nhau. Tiếng đàn bên song từng rung lên theo lời ca nhỏ những khi êm ấm cũng lặng câm... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: