Đêm Nay Ai Đưa Em Về

  Lại một bài NA9!  Không thể chối bỏ một điều là nhạc NA9 tương đối dễ đánh theo.  LV tin rằng đó là vì người nhạc sĩ này  chung thủy vẫn là người nhạc công trước khi là người viết nhạc. Cách viết của ông không cầu kỳ và theo sát nhịp đập của bài. ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: