Mái Tóc Dạ Hương

Gia đình ngoại tôi đông con, năm trai, sáu gái. Mẹ tôi thứ tám, giữa hai ba chị em gái kế nhau. Tôi vẫn thường nghe mẹ tôi cùng mấy dì hàn huyên nhắc nhau chuyện thời mới lớn. Đa số là những chuyện buồn cười, chẳng hạn như lần dì Mười cắt tóc mẹ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: