Đường Về Việt Bắc

Photo Courtesy of Thi Thi Nguyen

Tôi đã từng nghe Đường Về Việt Bắc nhưng không nhớ có ấn tượng gì về bài này. Khi anh Huy Thắng đề nghị hát thì tôi mới bắt đầu nghe kỹ nó hơn. Tôi rất thích nét trầm bổng của giai điệu. Tuy nhiên tôi cảm thấy khá hụt hẫng với cách chấm câu của bài. Có chút gì đó thiếu xót trong cấu trúc của bài khiến cho tôi khó cảm được toàn bộ ý nhạc. Không biết phải làm sao…

Cho đến một hôm nghe được phiên bản do Nguyên Khang và Vũ Tuấn Đức hát. Phiên bản này nghe rất mùi mẫn vì toàn bộ cấu trúc của bài đã thay đổi, không theo nguyên bản. Thế nên tôi quyết định thực hiện bài này với cảm nhận riêng tư của tôi. May sao anh Huy Thắng đã đón nhận phiên bản này và đã trình bày nó một cách hoàn hảo.