Lá Thư remix

Photo by Ron Lach on Pexels.com Phiên bản của Lá Thư đã được thực hiện từ rất lâu. Tôi vẫn đợi dịp để remix vì không hài lòng với cấu trúc của bài soạn cũng như kỹ thuật mix lúc đó. Tôi đã bỏ ra khá nhiều công phu cho hòa âm bài này lúc... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: