Đừng Lừa Dối Nhau 2020

Đừng Lừa Dối Nhau 2020 (Ngô Nhật Trường) Trở lại với Đừng Lừa Dối Nhau lần nữa qua yêu cầu của Ngô Nhật Trường tôi đã chuyển qua thể loại classic hơn cho khác với phiên bản jazzy 2015 do Quốc Hùng trình bày. Tôi rất yêu mến cách phát triển giai điệu trong bài... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: