“Em Hiền Như Ma Soeur”

  Lê Vũ rất yêu mến nhạc phẩm "Em Hiền Như Ma Soeur" của Phạm Duy do Duy Quang hát.  Ý nhạc nhẹ nhàng thắm thiết diễn tả thật trọn vẹn ý thơ Nguyễn Tất Nhiên.  Nhạc phẩm này mang một tính cách hoài cảm đặc biệt vì nó nhắc lại tuổi thanh niên lớn... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: