Giọt Lệ Cho Ngàn Sau

  Giọt Lệ Cho Ngàn Sau 2016 (Quốc Hùng) Giọt Lệ Cho Ngàn Sau 2011 (Hoàng Cương)   Anh Quốc Hùng có than phiền là chưa được hát bài nào của Từ Công Phụng trên LeVuMusic.  Cái khó là tất cả những bài hay của TCP đã được thực hiện từ rất lâu.  Sau cùng... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: