Giọt Nước Mắt Ngà

Tuần này xin lại trở lại với tiếng hát của Hồ Đắc Anh Thi qua nhạc phẩm Giọt Nước Mắt Ngà của Ngô Thụy Miên. LV tự nhận không phải là fan của nhạc Ngô Thụy Miên nhưng không thể phủ nhận vị trí quan trọng của nhạc NTM trong giòng nhạc Việt.  Nét nhạc... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: