Hai Mùa Mưa

Lúc bắt đầu giới thiệu lại những ca khúc có tính cách nhạc vàng, tôi không định được rõ mình sẽ đi đâu, dòng nhạc sẽ dẫn dắt mình về hướng nào, sến hay không sến, jazz hay blues.  Tôi chỉ có cảm tưởng những bài nhạc giàu tình cảm này mang những giai điệu... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: