Hình Ảnh Một Buổi Chiều

Thuở bé lớn lên, tôi chẳng biết tí gì về bố tôi trong vai trò một người đã từng có đóng góp ít nhiều vào âm nhạc Việt Nam.  Tôi chỉ biết lúc đó bố tôi là đạo diễn, tài tử, làm phim, đóng phim.  Cho đến khi tập tễnh tự học đánh guitar bố... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: