Nỗi Buồn Gác Trọ

Tôi dàn dựng bài Nỗi Buồn Gác Trọ này từ rất lâu rồi.  Bản nháp đầu tiên được viết vào tháng 8, 2010.  Thế nhưng cứ ngần ngại không dám mang ra thực hiện.  Lý do chính là không tìm được giọng hát thích hợp. Tôi không hát được bài này vì không có khả... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: