Hướng Về Hà Nội 2019

Hướng Về Hà Nội 2019 (Châu Hạnh) Hướng Về Hà Nội 2013 (Huy Thắng) Thực hiện Hướng Về Hà Nội đã khá lâu nhưng gần đây nhận được mấy tấm hình của hồ Hoàn Kiếm do anh Hoàng Huy Mạnh chụp làm thích quá nên LV nghĩ  phải trở lại bài này một lần nữa. ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: