“Không Còn Mùa Thu”

  Thu đi cho lá vàng bay * Thu về lá đổ, người hay chạnh lòng Đôi mi xưa thẳm đường cong Thuyền anh chìm đắm trong dòng mắt em ** Mơ đêm dừng gót bên thềm Mơ em những thoảng êm đềm đơn côi Lá vàng rơi, lá vàng rơi Trăng rơi buồn tủi... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: