Khúc Nhạc Chiều Mơ

  "Khúc Nhạc Chiểu Mơ" mang hoàn toàn tính cách tiêu biểu về một thời vàng son của nhạc tiền chiến.  Du dương, lãng mạn, nhẹ nhàng như tình cảm của một kẻ đang hoài niệm về quá khứ yêu kiều trong chiều vàng rực rỡ.  Nét nhạc này không dấy động lên nỗi khổ đau... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: