Kỷ Niệm

Kể từ đầu năm 2020 trở đi LeVuMusic sẽ cho bài lên vào mỗi tối thứ Bảy thay vì tối thứ Sáu như trước.Tôi còn nhớ nhiều lắm! Tôi còn nhớ đến ngôi trường cũ với những bạn bè thân ái. Tôi còn nhớ đến ánh đèn vàng heo hắt của con hẻm nhỏ đã... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: