Kiếp Nghèo 2020

Kiếp Nghèo 2020 (Châu Hạnh)

Đã từng tự nhủ là sẽ không đánh nhạc tango nên trước giờ LV luôn cố tình chuyển những bài có nguyên bản tango qua điệu khác để thực hiện. Kiếp Nghèo là một trong những bài đó. Năm 2017 KN đã được chơi qua kiểu jazz swing với tiếng hát Quốc Hùng. Gần đây Châu Hạnh lại đề nghị hát KN lần nữa. Lần này LV chợt nghĩ nên thử đánh tango xem sao. Vì phải thâu gấp gáp ở Sài Gòn trước dịch COVID-19 nên lần này âm thanh của tiếng hát có nhiều khiếm khuyết về kỹ thuật không chỉnh được theo ý. Mong quý vị thứ lỗi. Xin mời thưởng thức Kiếp Nghèo tango qua giọng ca Châu Hạnh.

Kiếp Nghèo 2017 (Quốc Hùng)