Lâu Đài Tình Ái

Photo by Johannes Plenio on Pexels.com To my One and Only, this song is for you: 28 năm và một Lâu Đài Tình Ái. Happy Anniversary. Khi nghĩ đến nhạc phẩm này, tôi muốn xử lý sao cho mất đi nét kịch tính cường điệu trong phong cách trình diễn của Nhật Trường & Hương... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: