Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình

Tôi chưa bao giờ nghe bài này của Lê Hựu Hà. Ngày xưa tôi còn nhỏ, vào lúc ban nhạc Phượng Hoàng đang nổi tiếng, thì tôi rất mê nhạc của ban nhạc này. Có lẽ với tôi lúc đó nhạc Phượng Hoàng là cái mới lạ hơn so với những bài nhạc Việt truyền... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: