Lỡ Chuyến Đò

Photo Courtesy of Anh Thi Ho Dac

Tôi vẫn luôn thỉnh thoảng nghĩ về nhạc phẩm này.  Có phải vì cho rằng mình có chút gì “máu nghệ sĩ” chăng?  Thế nhưng chưa từng bao giờ bắt tay vào việc thực hiện nó.  Có lẽ vẫn chưa cho mình là kẻ “nghệ sĩ” thực thụ hay sao đó?  Cái “mác” cho mình là nghệ sĩ, với LV, có vẻ hơi “dởm đời”, “cải lương”…  Nếu dùng chữ nghệ sĩ để mô tả mình thì LV tự nhận mình không có nét gì là “kẻ nghệ sĩ” chân thật. Thế nhưng bài hát này có liên quan gì đâu?  Là một giai điệu khá hấp dẫn qua bao nhiêu thập niên.  Có lẽ như vậy là đủ để hòa âm cho người nghe thưởng thức rồi chứ!  May quá anh Huy Thắng bằng lòng hát cho nhạc phẩm này. Xin mời lắng nghe.