Hoa Rụng Ven Sông

Mời thính giả thưởng thức cặp song ca Châu Hạnh, Bích Thủy trình bày Hoa Rụng Ven Sông. Mong rằng lời ca tiếng hát này có thể xoa dịu chút nào những âu lo, căng thẳng cho mọi người trong mùa dịch vô tiền khoáng hậu này. Cầu chúc cho mọi người luôn bình an... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: