Mắt Lệ Cho Người Tình

Photo Courtesy of Ngo Nhat Truong Mắt Lệ Cho Người Tình 2019 (Ngô Nhật Trường) Mắt Lệ Cho Người Tình 2011 (Lê Vũ) Tôi luôn tự hỏi liệu có tình ái nào là không hạn kỳ? Nó đến rồi đi như một lẽ tất nhiên, không thể khuất phục. Những lúc say đắm nhất cũng... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: