Một Chuyến Bay Đêm

Với giới yêu nhạc sáng tác cho đời phi công nổi tiếng bay bướm thì quen thuộc nhất vẫn là “Tuyết Trắng”. Bản thân nhiều ca sĩ cũng đã làm quen và dành sự diễn đạt dễ dàng cho bài này. Ít ai biết trước đó khá lâu một nhạc phẩm cùng chủ đề, lạ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: