Mùa Xuân Của Mẹ

Mùa Xuân Của Mẹ nói về tâm trạng buồn mênh mang của một người lính xa nhà, nhớ về người mẹ của mình ở làng quê dịp Tết. Tôi cũng là một người đang sống xa gia đình và nhiều năm nay chưa được về quê ăn Tết cùng mẹ. Có lẽ vì thế mà... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: