Giòng Đời

Thoạt đầu tôi không có ý định thực hiện nhạc phẩm Giòng Đời - do Nam Lộc phỏng dịch từ My Way - này.  Dù bài nhạc viết rất hay nhưng vì có quá nhiều ca sĩ Việt hát đi hát lại nó ngày xưa cho nên tôi có chút "dị ứng" với nó.  Tôi... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: