Ngày Đó Chúng Mình

Vì nhiều lý do riêng tư, bẵng đi một thời gian khá dài chị Bích Thủy không thể đóng góp với LeVuMusic. Nay mọi việc tương đối ổn thỏa nên chị gửi lời thâu cho bài LV đã gửi cho chị từ hơn năm trước. Tiếng hát mới tham gia, mất liên lạc, nay trở... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: