Ngày Sẽ Tới

Ngày Sẽ Tới là một trong số những bài hoan ca của Phạm Duy viết vào lúc phong trào nhạc trẻ đang thịnh hành. Bài không được phổ biến cho lắm. Chỉ có Duy Quang và Thái Hiền đã từng trình bày bài này vì là nhạc của thân phụ. Bài nhạc cũng không có... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: