Những Bước Chân Âm Thầm (remixed)

Photo by Ali Du00fczdemir on Pexels.com YouTube\Levumusic\Những Bước Chân Âm Thầm (Ngô Nhật Trường) Một nhạc phẩm cũ khác được hoàn chỉnh lại để gửi đến thính giả. Một bài hát nghe rất quen thuộc nhưng hôm nay cách hoà âm lại gây một ấn tượng mới.   Phần intro đầu khiến người nghe mường tượng... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: