Giọt Nước Mắt Ngà (remix)

Giọt Nước Mắt Ngà lần này được trở lại nhờ nhã ý của Hiệp Định Studio (Sài Gòn) để remix cho hoàn hảo hơn. Xin mời quí thính giả nghe lại tiếng hát Hồ Đắc Anh Thi qua kỹ thuật âm thanh của Hiệp Định. Xin chân thành cám ơn Hiệp Định Studio. Tuần này... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: