Bến Đàn Xuân

Châu Hạnh đề nghị hát bài này cho Tết từ năm ngoái nhưng vì bận rộn cho nên tới năm nay LV mới có dịp thực hiện. Cũng may đúng vào dịp CH về VN ăn Tết nên LV hoàn tất hòa âm và gửi cho cô hát thâu ngay. Âm giai dịu dàng trong... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: