Người Yêu Của Lính

  Đã có những đêm băng rừng không trăng sao, phải đủ từng trải để không lạc lối, phải đủ dày dạn với gió sương để chiến đấu và chiến thắng.  Tất cả những khốn khó này đều dành riêng cho lính.  Chiến thắng có khi chỉ khuấy lên một niềm vui rất ngắn trước... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: