Biệt Khúc

Nhạc của Nguyễn Ánh 9 không nhiều lắm. Bài Biệt Khúc này tôi cũng ít được nghe. Bài mang tích cách nhạc Pop của Tây với cách phát triển hợp âm khá điển hình; vì thế nên bài khá dễ nghe, dễ cảm tình. Nhưng đây không phải là bài tạo nên ấn tượng mạnh mẽ lâu bền cho người nghe vì những motif nhạc khá quen thuộc. Tôi có cảm tưởng NA9 đã theo ảnh hưởng của nhạc thời thượng ngày đó khi viết Biệt Khúc. Có lẽ vì vậy nên BK không được nổi tiếng như Cô Đơn hoặc Không. Mời thưởng thức Biệt Khúc qua tiếng hát Quốc Hùng.