Bơ Vơ

Photo by Gabriela Palai on Pexels.com

Nhạc của Nguyễn Ánh 9 thường có ảnh hưởng nhạc Âu Mỹ nhưng nghe rất bắt tai, rất quen thuộc. Phần lớn trong nhạc của NA9, ông đã áp dụng những motif, cấu trúc nhạc, hoặc chord progression được ưa chuộng trong thế giới âm nhạc để làm nền. Vì thế, theo tôi thì NA9 không phải là nhạc sĩ được nhớ đến vì sức sáng tạo bộc phá của mình. Tôi cho rằng ông được nhớ đến vì sự khéo léo, uyển chuyển để kết hợp lời Việt với phong cách nhạc Âu Mỹ của mình. Nhạc phẩm Bơ Vơ là một thí dụ điển hình với chromatic chord progression và nhạc lời êm ả, dễ nghe.. Mời thưởng thức.