Em Có Nhớ Căn Nhà Xưa (remixed)

Bài này được hòa âm vào dịp nhà thơ Nguyễn Đình Toàn ghé qua Houston. Đã lâu lắm rồi. Anh Huy Thắng, người thâu thanh cho bài này, cũng đã quá vãng. Tôi muốn làm lại bài này cho với kỹ thuật tốt hơn nhưng phải đợi đến lúc này để nhờ được Triệu Vinh... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: