Ai Đi Ngoài Sương Gió

Photo by Pixabay on Pexels.com Youtube\Levumusic\Ai Đi Ngoài Sương Gió Ai Đi Ngoài Sương Gió. Nghe bài này tôi chợt nhớ đến những đêm mưa Sài Gòn khi tôi lầm lũi đạp xe về nhà. Sài Gòn ngày đó không náo nhiệt, tưng bừng như bây giờ. Đường vắng, đèn hiu hắt, chợt mưa tầm... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: