Nhìn Những Mùa Thu Đi 2017

Với nhạc phẩm quá sức quen thuộc này, LV luôn cảm thấy rất khó trong việc tìm tòi những ý tưởng mới cho hòa âm.  Gia dĩ bài đã cải biến nhiều khi thực hiện bài này năm 2013, LV không nghĩ là sẽ trở lại nó lần nữa.  Thế nhưng khi Hồ Đắc Anh... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: