Nỗi Buồn Gác Trọ

Tôi dàn dựng bài Nỗi Buồn Gác Trọ này từ rất lâu rồi.  Bản nháp đầu tiên được viết vào tháng 8, 2010.  Thế nhưng cứ ngần ngại không dám mang ra thực hiện.  Lý do chính là không tìm được giọng hát thích hợp. Tôi không hát được bài này vì không có khả năng diễn đạt được nét “sến” của nó. Những ca sĩ cộng tác thì ngoài Nguyễn Thảo chỉ còn Hoàng Cương mới có giọng hát thích hợp cho bài này.  Nguyễn Thảo hát được nhạc “sến” mùi và tự thâu thanh được nhưng đã tuyên bố là không thích bài này.  Hoàng Cương thì lúc trước cũng không hăm hở với nó cho lắm; lại thêm sau này không thể tự thâu nhạc được nên đã là chuyện không thể làm được.

Lần này nhớ đến Quý Anh, người bạn trẻ đa tài ở Virginia nên hỏi dợm thử xem có muốn thử không.  May là QA đã nghe thử và đồng ý ngay.  Đặc biệt ở đây là cách diễn tả của QA lại không mang mầu sắc của nhạc “sến” như LV nghĩ.  Anh hát thật nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, sâu lắng.  Một cách nào đó, hình như QA đã chuyển đổi bài “sến” Nỗi Buồn Gác Trọ thành Nỗi Buồn Gác Trọ riêng của mình.  Không còn “sến” nữa.