Xuân Tha Hương

Photo Courtesy of Ngoc Hoang YouTube\Levumusic\Xuân Tha Hương Tôi được một người bạn nhắc đến một nhạc phẩm xưa về xuân của Phạm Đình Chương mà tôi đã quên đi lâu lắm rồi. Giờ nghe lại thấy thấm thía quá nên tôi quyết định thực hiện ngay. Nguyên bản được viết theo điệu Valse chậm... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: