Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng

643246631_b8894d1f5d_z
Photo courtesy of Ngoc Hoang

Với Lê Vũ, “Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng” là nhạc phẩm gợi lên nhiều rung cảm nhất trong tất cả những sáng tác của Trịnh Công Sơn.  Khi người ca sĩ hát lên “bàn tay em năm ngón…” và nốt nhạc ở đó rơi vào quãng 9 của cung thứ hầu như luôn tạo nên một rung động cộng hưởng cho từng tế bào âm nhạc trong hồn.  Thật tài tình, tuyệt vời!  Bỏ qua không bàn về lời nhạc không tiền khoáng hậu của người nhạc sĩ này, chỉ với những nốt nhạc ngọt ngào, “Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng” đã có một sức thuyết phục thât sâu đậm đánh vào trong tâm khảm người nghe.  Quãng 9 của cung thứ lại được xử dung trong câu kết “Còn lời ru mãi…” như nhắc nhở người nghe đây là nốt chính của bản nhạc.  Bài này được chơi hầu như unplugged để đệm cho tiếng hát Quốc Hùng.  Mời thưởng thức.

 

 

Quốc Hùng