Tạ Từ Trong Đêm

Tạ Từ Trong Đêm là một nhạc phẩm đã trải qua bao nhiêu thế hệ ca sĩ cũng như thính giả.  Cũng vì vậy, chỉ cần nhắc đến tựa đề, tôi đã phút chốc thấy cả một bối cảnh thời chiến tranh Việt Nam khốc liệt, những tang thương của đất nước, sống lại giữa... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: