Nỗi Buồn Hoa Phượng

Tuần qua có nhiều khách đến nhà. Phòng studio bị trưng dụng làm phòng ngủ cho khách. Vì thế LV nghĩ là không cách nào thực hiện được bài mới. Mãi cho đến tối qua khách về rồi mới mầy mò xem thử có ra được bài này nhanh không. Vào trong danh sách những... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: