Đồng Xanh

Đồng Xanh 2018 (Lê Vũ)

Đồng Xanh 2011 (Huy Thắng)

Nhạc phẩm Đồng Xanh này mang cả một trời kỷ niệm về những ngày đầu của ban nhạc The White Shadows.  Có anh  Trọng Hiệp, anh Huy Thắng, anh Lê Khởi, anh Thế Hùng, chị Dạ Lan, Trần Quang, Nguyễn Thảo và Lê Vũ.  Nay chị Dạ Lan đã ra đi vĩnh viễn; còn lại anh em cũ thì tản mát khắp nơi vì sinh kế, vì đời sống, vì những thăng trầm thế sự…  Mỗi lần nhớ lại bài Đồng Xanh này là LV ít nhiều hồi tưởng đến những đêm ca hát quay quần với nhau.  Hôm nay trở lại với Đồng Xanh với một phong thái blues, khác với cách chơi folksy ngày trước.  Xin cho một vài phút giây để hoài niệm…