Lá Xanh Mùa Hè

Vừa mới đi xa về, không kịp chuẩn bị nhiều cho bài tuần này, LV xin được giới thiệu lại một bài xưa về mùa hè qua cách chơi unplugged. Lá Xanh Mùa Hè 2017 (Lê Vũ ) Lá Xanh Mùa Hè 2013 (Huy Thắng)

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: